Pháp lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN FLC GARDEN CITY

THƯ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG VIETINANK ==> Tại đây

MẪU HỢP ĐỒNG VAY VỐN ==> Tại đây

PCCC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ==> Tại đây

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC ==> Tại đây

PHÊ DUYỆT TỈ LỆ 1/500 ==> Tại đây

G

G